Badodden i Gjerstad

[ Min hjemmeside | Badodden | Generelt | Kart | Bilder | Planer ]

Kart

Her er noen kart og flyfoto som viser hvor Badodden ligger:

 

 

 
Oversiktskart 1:

Dette kartet viser sørøst-Norge med kysten fra Oslo til Kristiansand.

Badodden i Gjerstad ligger altså like inn i landet for Risør.

Her er avstander til noen byer som ligger litt lenger unna:

Det er under to timer til Kristiansand (120 km), Torp flyplass Sandefjord (105 km), Tønsberg (120 km), Bø i Telemark (90 km), Seljord (110 km) og Evje i Setesdalen (110 km).

Det er ca 200 km og litt under 3 timer til Oslo.

 


 
Oversiktskart 2:

Her ser vi kysten fra Larvik til Arendal. Alle steder på dette kartet kan nås på ca en time.

Det er ca en halvtime (30 km) til hvitmalte sørlandsbyer som Kragerø, Risør og Tvedestrand der det myldrer av turister om sommeren.

Litt under eller omtrent en time til byene Arendal (55 km) og Grimstad (70 km) mot sørvest, og Langesund (60 km), Porsgrunn (65 km) og Skien (75 km) mot nordøst.

Jeg har også merket av Kroken i Drangedal der jeg vokste opp (ca 15 km over heia) og Drangedal sentrum (ca 35 km fra Gjerstad).


 
Kart 1A:

Her ser vi hvordan Gjerstad ligger i forhold til E18.

Rv 418 tar av fra E18 ved Sundebru og går opp langs vestsida av Gjerstadvannet ved siden av jernbanelinja (Sørlandsbanen Oslo-Kristiansand).

Enkel vegbeskrivelse:

  • Ta av E18 ved Sundebru mot Gjerstad (rv 418).
     
  • Etter ca 7 km langs Gjerstadvannet  passerer du en bensinstasjon på venstre side.
     
  • Ta første vei til høyre ca 400 meter etter bensinstasjonen.
     
  • Kjør ca 200 meter og Badodden er nå det eneste huset på høyre side av vegen (se også kart 3).

 
Kart 1B:

Tilsvarende som kart 1A, men her vises det flere detaljer i kartet.

Den svarte firkanten nærmest vannet like over d i Egddalen i nordre ende av Gjerstadvannet er huset vårt på Badodden.


 
Kart 2:

Badodden ligger altså i nordre ende av Gjerstadvannet, ca 1 km nord for Gjerstad stasjon og 500 meter nord for bensinstasjonen.

Det er ca 1 km videre opp til Gjerstad sentrum.


 
Kart 3:

Her ser vi litt mer detaljert om hvordan Badodden ligger i forhold til den gamle hytta i Egdalen, bensinstasjonen og Gjerstad stasjon.

Eiendommen ligger inntil Gamle gjerstadvei som nå fungerer som gang/sykkelvei og adkomstvei for 3-4 boliger.

Den "nye" vegen (418) går gjennom tunnelen like nord for oss.


 
Flyfoto 1:

Her ser vi det samme på et flyfoto. Utsnittet tilsvarer kart 1A og 1B over.

 


 
Flyfoto 2:

Dette utsnittet tilsvarer kart 2 over.


 
Flyfoto 3:

Dette utsnittet tilsvarer kart 3 over.

 


 
Flyfoto 4:

Her er vi enda litt nærmere og kan se vårt hus på utsiden av gamlevegen mot Gjerstdvannet.


 
Flyfoto 5:

Her er vi enda litt nærmere, men nå begynner flyfotoet å bli noe utydelig.


 
Kart 4:

Her er et litt mer detaljert kart som viser tomtegrenser etc. Utsnittet viser et område som tilsvarer noe midt i mellom flyfoto 4 og 5 over.

Vårt hus er merket med 18, siden eiendommen har bruksnummer 18 på gårdsnr 11 (Gjerstad).


 
Kart 5:

Og til slutt ser vi et detaljert omriss av tomta vår gitt ved de stiplede linjene. Tomta er relativt firkanta avgrenset av Gamle Gjerstadvei og Gjerstadvannet.

Flateinnholdet er ca 1000 m2, og strandlinja mot Gjerstadvannet er ca 35 meter.