Oversikt over tidligere slektsstevner

Vi har stort sett arrangert slektsstevne med 3 års mellomrom fra 1990. Stedet har skiftet fra gang til gang, og ansvaret har gått på rundgang med en representant fra hver av grenene Halvor, Aslaug og Olav.

Her finner du protokoll for alle stevnene fra 1990-2003 i pdf-format. Disse protokollene viser hvem som var til stede og når og hvor stevnene ble arrangert.

Her er en kort oversikt:


1990 Hjelseth

Det første slektsstevnet ble arrangert på Hjelseth lørdag 4. august 1990. Komiteen bestod av Anders, Leidulf og Ole-Anders.

Her finner du:


1993 Kroken

Lørdag 31. juli 1993 ble det arrangert slektsstevne i Kroken hos Aslaug. De ansvarlige var Helga, Wilfred og Lars-Erik.

Her finner du:


1996 Helgen

Det tredje slektsstevnet ble arrangert sommeren 1996 på Svea i Helgen (Sjørholtstranda). Datoen var lørdag 3. august 1996, og komiteen bestod av Aslaug, Arnhild og Vigdis-Irene.

Her finner du:


2000 Hjelseth

Familien overtok Hjelseth gård i 1850, og det var naturlig å markere 150 års-jubileet ved å ha det fjerde stevnet på Hjelseth. Datoen var lørdag 12. august 2000, og komiteen bestod av Anders, Edwin og Ole-Anders.

Her finner du:


2003 Helgen

Det femte slektsstevnet ble arrangert søndag 10,. august 2003 hos Lars-Erik og Vilgun på Helgen. Komitéen bestod av Helga, Arvid og Lars-Erik.

Her finner du:


2006 Langesund

Det sjette slektsstevnet etter ble arrangert hos Leidulf og Sidsel i Langesund lørdag 5. august 2006. Komiteen bestod av Aslaug, Leidulf og Vigdis-Irene.

Her finner du:

Tusen takk til Leidulf og Sidsel for all gjestfrihet, og en stor takk til alle deltakerne som gjorde dette til en hyggelig ettermiddag.


2009 Hjelseth

Det sjuende slektsstevnet etter Aslaug Maria Bentsdatter Vale og Anders Halvorsen Hjelseth ble arrangert på Hjelseth i august 2009. Komiteen bestod av Anders, Arnhild og Ole-Anders.